Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-266764-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân liệt sĩ nhận đơn (Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) tại Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi cư trú
Bước 2: Thân nhân liệt sĩ ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong đơn kèm bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” và giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
Bước 3: Cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ thực hiện việc ra phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả hồ sơ
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn căn cứ vào danh sách số gia đình liệt sĩ đang quản lý tại địa phương và những thân nhân chủ yếu của liệt sĩ để chứng nhận vào đơn và biên bản họp xét đề nghị đối với trường hợp sống cô đơn. Gửi các giấy tờ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 5: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra lập danh sách và có công văn đề nghị giải quyết trợ cấp kèm các giấy tờ chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 6: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, thẩm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc đang quản lý, ra quyết định trợ cấp hàng tháng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Người hy sinh từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi liệt sĩ hy sinh.
+ Người hy sinh trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
+ Con khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.
+ Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn.
Đơn (Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND)
Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ
Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”
Biên bản họp xét và đề nghị của Hội đồng chính sách cấp xã (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND)
Công văn đề nghị của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND)
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ); cấp huyện 01 bộ, cấp tỉnh 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất (Đối với cha, mẹ, vợ hoặc chồng liệt sĩ không tính tuổi hưởng hoặc sống cô đơn)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ sống cô đơn -An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-266764-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26