Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-267198-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:
+ Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe
+ Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định (có phiếu thu)
+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Y
Bước 3: - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Nghiệp vụ Y sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng Nghiệp vụ Y sẽ có văn bản thông báo cho cơ sở công bố đủ điều kiện để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo sẽ nêu cụ thể tài liệu phải bổ sung và các nội dung phải sửa đổi. Cơ sở công bố đủ điều kiện chỉ phải bổ sung, sửa đổi theo nội dung của văn bản thông báo. Khi nhận được văn bản thông báo hồ sơ chưa hợp lệ, cơ sở công bố đủ điều kiện phải hoàn thiện và gửi hồ sơ bổ sung về Phòng Nghiệp vụ Y
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Phòng Nghiệp vụ Y sẽ gửi cho cơ sở công bố đủ điều kiện Phiếu tiếp nhận hồ sơ bổ sung. Trường hợp cơ sở công bố đủ điều kiện đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì phải tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo thủ tục quy định cho đến khi hồ sơ đạt yêu cầu
Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ hợp lệ hoặc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ, nếu Sở Y tế không có văn bản trả lời thì cơ sở công bố đủ điều kiện khám sức khỏe được triển khai hoạt động khám sức khỏe theo đúng phạm vi chuyên môn đã công bố
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Điều kiện về nhân sự:
* Người thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên khoa mà người đó được giao trách nhiệm khám. Trường hợp người thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng mà pháp luật không quy định phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thì phải có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc được phân công.
* Người kết luận phải đáp ứng các điều kiện sau:
• Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 (năm mươi tư) tháng.
• Được người có thẩm quyền của cơ sở khám sức khỏe phân công thực hiện việc kết luận sức khỏe, ký Giấy khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ. Việc phân công phải được thực hiện bằng văn bản và đóng dấu hợp pháp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Đối với cơ sở khám sức khỏe cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người Việt Nam đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài, học tập ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là cơ sở khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài), ngoài việc đáp ứng các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 14/2013/TT-BYT, phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
• Người thực hiện khám lâm sàng, người kết luận phải là bác sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ y khoa trở lên.
• Khi người được khám sức khỏe và người khám sức khỏe không cùng thành thạo một thứ tiếng thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải có giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
+ Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị:
Có phòng khám lâm sàng, cận lâm sàng từng chuyên khoa theo quy định của Bộ Y tế phù hợp với nội dung khám sức khỏe.
Có đủ cơ sở vật chất và thiết bị y tế thiết yếu (theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT).
+ Điều kiện và phạm vi hoạt động chuyên môn:
Điều kiện đối với cơ sở khám sức khỏe không có yếu tố nước ngoài: Thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn phù hợp với nội dung ghi trong Giấy khám sức khỏe (theo quy định tại các Phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 14/2013/TT-BYT).
Điều kiện đối với cơ sở khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài, ngoài việc đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 14/2013/TT-BYT, phải thực hiện được các kỹ thuật cận lâm sàng sau:
• Xét nghiệm máu: Công thức máu, nhóm máu ABO, nhóm máu Rh, tốc độ máu lắng, tỷ lệ huyết sắc tố, u rê máu;
• Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu;
• Xét nghiệm viêm gan A, B, C, E;
• Xét nghiệm huyết thanh giang mai;
• Xét nghiệm khẳng định tình trạng nhiễm HIV (HIV dương tính);
• Thử phản ứng Mantoux;
• Thử thai;
• Xét nghiệm ma tuý;
• Xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng;
• Điện tâm đồ;
• Điện não đồ;
• Siêu âm;
• Xét nghiệm chẩn đoán bệnh phong.
Trường hợp cơ sở khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài chưa đủ điều kiện thực hiện các kỹ thuật quy định tại điểm đ và điểm n Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 14/2013/TT-BYT thì phải ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động và được phép thực hiện các kỹ thuật đó.
+ Phạm vi chuyên môn:
• Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9, Điều 10 và Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 14/2013/TT-BYT được tổ chức khám sức khỏe nhưng không được khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài.
• Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 9, Điều 10 và Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 14/2013/TT-BYT được tổ chức khám sức khỏe bao gồm cả việc khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài.
Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện KSK (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT)
Bản sao (có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã) Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở
Danh sách người tham gia KSK (theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT) (được đóng dấu trên từng trang hoặc đóng dấu giáp lai tất cả các trang)
Bản danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT).
Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KSK.
Bản sao (có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã) hợp đồng hỗ trợ chuyên môn đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 14/2013/TT-BYT.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế
Tải về
Danh sách người tham gia khám sức khỏe
Tải về
Văn bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hoàn chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện được phép thực hiện khám sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-267198-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
28