Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-267206-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Y tế
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:
+ Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ; ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
+ Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định (có phiếu thu)
+ Chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Dược
Bước 3: - Sau 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Nghiệp vụ Dược sẽ xem xét và thẩm định thực tế tại cơ sở kinh doanh (sẽ có báo trước 01 ngày bằng điện thoại cho cơ sở) và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc nếu:
+ Thẩm định cơ sở đạt yêu cầu
+ Thẩm định cơ sở không đạt yêu cầu thì phải ghi rõ vào biên bản và yêu cầu cơ sở khắc phục
+ Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện trả kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân đến nhận hoặc chuyển qua đường bưu chính nếu tổ chức, cá nhân có yêu cầu (đã đăng ký và nộp phí theo quy định của Bưu chính)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ Đại lý thuốc: Phải là Dược tá, Dược sĩ trung học có giấy chứng chỉ hành nghề phù hợp với loại hình Đại lý thuốc
Phạm vi hành nghề:
- Đại lý thuốc: Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc danh mục thuốc thiết yếu (trừ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc và các thuốc kê đơn)
- Cơ sở Y học cổ truyền: Bán lẻ thuốc thành phẩm đông y, thuốc từ dược liệu
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo mẫu do Bộ Y tế quy định
Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn
Bản kê khai địa điểm và trang thiết bị của cơ sở kinh doanh thuốc
Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh
Bản sao chụp (photocopy) có mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể
Tài liệu kỹ thuật tương ứng với điều kiện kinh doanh đề nghị kiểm tra theo quy định của Bộ Y tế đối với trường hợp phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc
Bản sao (có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã) hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu đại lý (Nếu là Đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn
Tải về
Bảng kê khai địa điểm và trang thiết bị của cơ sở kinh doanh thuốc
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí đối với các địa bàn thuộc vùng khó khăn 500.000 VNĐ
Phí, lệ phí đối với các khu vực còn lại 1.000.000 VNĐ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27