Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-267330-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không có thông tin
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Điều chỉnh thông tin hồ sơ người có công
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân của người có công nhận đơn đề nghị sửa đổi thông tin trong hồ sơ (mẫu HS5 ban hành theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) tại Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi cư trú
Bước 2: Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân của người có công ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong đơn kèm các giấy tờ làm căn cứ để sửa đổi thông tin gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận và gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện)
Bước 3: Cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ thực hiện việc ra phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả hồ sơ
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ sửa đổi thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó để xem xét giải quyết
Bước 5: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ văn bản sửa đổi của cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ người có công và gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với các trường hợp hồ sơ do ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đang quản lý thì thủ tục giải quyết như trên
Đối với hồ sơ người có công do quân đội, công an đang quản lý thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
Người có công với cách mạng đề nghị sửa đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; thân nhân (gọi chung là thông tin cá nhân) ghi trong hồ sơ người có công để phù hợp giấy tờ về hộ tịch
Đơn đề nghị sửa đổi thông tin trong hồ sơ (mẫu HS5 ban hành theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị sửa đổi thông tin trong hồ sơ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-267330-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22