Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-267798-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giám định y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định khả năng lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ giám định tại Trung tâm Giám định y khoa
Bước 2: Trung tâm Giám định y khoa tiếp nhận hồ sơ giám định, khám lập bệnh án giám định bệnh tật, khám các chuyên khoa cần thiết. Tóm tắt bệnh án, dự kiến sơ bộ tỷ lệ bệnh tật.
Bước 3: Hội chẩn chuyên môn
Bước 4: Hội đồng Giám định y khoa mời các đối tượng, xét duyệt từng hồ sơ bệnh án, kết luận và quyết định tỷ lệ bệnh tật.
Bước 5: Trung tâm Giám định y khoa lập biên bản giám định, lưu trữ, trả kết quả giám định (Biên bản giám định khả năng lao động).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đến giám định, người lao động phải xuất trình bản gốc những giấy điều trị để Hội đồng Giám định y khoa đối chiếu
Đơn khiếu nại về kết quả giám định của đương sự
Hồ sơ giám định do người sử dụng lao động, hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh
Hồ sơ giám định của Hội đồng Giám định y khoa bị khiếu nại (bản sao chụp có mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu)
Biên bản giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa bị khiếu nại (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy giới thiệu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí giám định Đặc biệt 1.513.000 VNĐ
Phí, lệ phí giám định Phúc quyết 1.368.000 VNĐ
Phí, lệ phí giám định Thông thường 1.150.000 VNĐ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giám định khiếu nại - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-267798-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21