Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-267807-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giám định y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản khám giám định xác định mức độ khuyết tật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ giám định tại Trung tâm Giám định y khoa
Bước 2: Trung tâm Giám định y khoa tiếp nhận hồ sơ giám định, khám lập bệnh án giám định bệnh tật, khám các chuyên khoa cần thiết. Tóm tắt bệnh án, dự kiến sơ bộ tỷ lệ bệnh tật
Bước 3: Hội chẩn chuyên môn
Bước 4: Hội đồng Giám định y khoa mời các đối tượng, xét duyệt từng hồ sơ bệnh án, kết luận và quyết định tỷ lệ bệnh tật
Bước 5: Trung tâm Giám định y khoa lập biên bản giám định, lưu trữ, trả kết quả giám định (Biên bản khám giám định xác định mức độ khuyết tật).
Giấy giới thiệu của UBND xã nơi đối tượng cư trú đề nghị khám giám định khuyết tật. Trong giấy giới thiệu ghi rõ người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của hội đồng xác định mức độ khuyết tật, có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng cư trú
Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (bản sao)
Các giấy tờ kèm theo: Giấy ra viện, giấy phẩu thuật và các giấy tờ liên quan (nếu có), biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định Y khoa lần gần nhất (nếu có)
Giấy kiến nghị của người khuyết tật, hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật về kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật
- Trường hợp có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác, hồ sơ khám giám định gồm các giấy tờ:
+ Các giấy tờ như trên
+ Bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác, thể hiện qua biên bản, giấy kiến nghị, ảnh chụp, băng ghi âm, hoặc các hình thức thể hiện khác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí giám định Đặc biệt 1.513.000 VNĐ
Phí, lệ phí giám định Phúc quyết 1.368.000 VNĐ
Phí, lệ phí giám định Thông thường 1.150.000 VNĐ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giám định khuyết tật lần đầu tại hội đồng giám định y khoa - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-267807-TT
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26