Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-268190-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Quy định chi tiết tại trình tự thực hiện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Bước 2: Phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhân bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân hoặc công văn trả lời không cấp
Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Mẫu số 05) (có xác nhận)
Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm lần gần nhất (bản sao chụp có mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu)
- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ (bản sao chụp có mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu):
+ 1 lần/năm đối với cơ sở có một trong các chứng chỉ GMP, HACCP, ISO 22000 và tương đương
+ 2 lần/năm đối với các cơ sở không có các chứng chỉ trên
Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao chụp có mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 02 bộ hồ sơ cho từng sản phẩm thực phẩm
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Tải về
Bản thông tin chi tiết sản phẩm
Tải về
Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Tải về
Kế hoạch kiểm soát chất lượng
Tải về

0
15