Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS1031
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua dịch vụ bưu chính) đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ từ quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương khác đến huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang thì thời hạn là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi thay đổi nội dung kinh doanh đã đăng ký, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ kinh doanh gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.
Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trao giấy biên nhận và chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.
Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ từ quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương khác đến huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang:
+ Hộ kinh doanh gửi Thông báo về việc chuyển địa chỉ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện của tỉnh An Giang nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện của tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.
Bước 3: Hộ kinh doanh nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc đăng ký trả kết quả qua dịch vụ bưu chính (nếu có nhu cầu).
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS1031
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36