Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS1032
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
Bước 2: Khi nhận đầy được hồ sơ hợp lệ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trao giấy biên nhận và chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh và lưu vào hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh để theo dõi. Chuyển Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để cung cấp cho hộ kinh doanh.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS1032
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35