Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS1035
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua địa chỉ thư điện tử.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của hợp tác xã dự định thành lập nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.
Hợp tác xã có thể gửi hồ sơ đăng ký qua địa chỉ thư điện tử của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.
Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện:
+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực .
+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện phải trao giấy biên nhận cho hợp tác xã và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.
Bước 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thẩm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, nếu từ chối thì có văn bản nêu rõ lý do. Sau đó, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ngành, nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm;
Trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.
Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã ;
Điều lệ;
Phương án sản xuất kinh doanh;
Danh sách hợp tác xã thành viên;
Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát;
Nghị quyết Hội nghị thành lập.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hợp tác xã - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS1035
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34