Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS147
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp, Công an tỉnh An Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Tư pháp bổ sung hoặc trả lại
Bước 3: Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cấm kết hôn giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; giữa những người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rễ, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng
Cấm kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời
Cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính
Cấm kết hôn người đang có vợ hoặc có chồng
Cấm kết hôn người mất năng lực hành vi dân sự
Hai bên cá nhân đăng ký kết hôn phải có mặt
Tuổi kết hôn: nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên
Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở
Tờ trình của Sở Tư pháp
Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài phải được cơ quan Lãnh sự quán hoặc ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa (Nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng theo quy định)
Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài phải được cơ quan Lãnh sự quán hoặc ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa (Nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng theo quy định)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký kết hôn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí kết hôn có yếu tố nước ngoài 1.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS147
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20