Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS148
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp, Công an tỉnh An Giang.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Tư pháp bổ sung hoặc trả lại
Bước 3: Sở Tư pháp nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bên nhận trẻ, bên giao trẻ và trẻ em đều có mặt trong buổi giao nhận trẻ
Người nhận con nuôi phải có đủ đều kiện sau đây:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
- Hơn con nuôi từ hai mươi tuổi trở lên
- Có tư cách đạo đức tốt
- Có điều kiện thực tế bảo đảm việc trông nom, chăn sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi
- Không phải là người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác, ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình. Mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em, các tội xâm phạm tình dục đối với trẻ em, có hành vi xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội
Đối với người xin nhận con nuôi :
+ Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu quy định (Bộ Tư Pháp)
+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế
+ Giấy phép còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp cho phép người đó nhận con nuôi . Nếu nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú không cấp loại giấy phép này thì thay thế bằng giấy xác nhận có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật nước đó
+ Giấy xác nhận do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp chưa quá 6 tháng (tính đến ngày nhận hồ sơ) xác nhận người đó có sức khỏe, không bị mắc bệnh tâm thần hoặc truyền nhiễm
+ Giấy xác nhận về tình hình thu nhập của người xin nhận con nuôi, chứng minh việc người đó bảo đảm việc nuôi con nuôi
+ Phiếu lý lịch tư pháp của người xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ
+ Bản điều tra về tâm lý, gia đình, xã hội của người xin nhận con nuôi do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp
+ Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đối với người xin nhận con nuôi do cơ quan có thầm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ
Đối với hồ sơ của trẻ được cho làm con nuôi:
+ Bản sao giấy khai sinh của trẻ em
+ Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi
+ Giấy xác nhận của tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên về tình trạng sức khỏe của trẻ em
+ Hai ảnh màu của trẻ, chụp toàn thân cỡ 10cm x 15cm hoặc 9 x 12cm
Ngoài giấy tờ nêu trên, tùy trường hợp, hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi có các giấy tờ khác sau đây:
+ Đối với trẻ em đang sống tại cở sở nuôi dưỡng được thành lập hợp pháp, hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi còn phải có quyết định của cơ quan, tổ chức có thầm quyền tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng, biên bản bàn giao trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng và giấy tờ tương ứng thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Đối với trẻ em bị bỏ rơi, phải có bản tường trình sự việc của người phát hiện trẻ em bọ bỏ rơi; biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi (có xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương); giấy tờ chứng minh đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (từ cấp tỉnh trở lên) về việc trẻ em bị bỏ rơi sau 30 ngày mà không có thân nhân đến nhận
+ Đối với trẻ em mồ côi, phải có bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng tử của cha, mẹ đẻ của trẻ em đó
+ Đối với trẻ em có cha, mẹ là người mất năng lực hành vi dân sự, phải có bản sao được công chứng quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án tuyên bố cha, mẹ đẻ của trẻ em đó mất năng lực hành vi dân sự
+ Đối với trẻ em đang sống tại gia đình còn phải có bản sao được công chứng hoặc chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ đang nuôi dưỡng trẻ em
Tờ trình của Sở Tư pháp
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) đối với hồ sơ của người xin nhận con nuôi. 04 (bộ) đối với hồ sơ trẻ em được cho làm con nuôi.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 2.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS148
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19