Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS262
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại cơ sở đào tạo hoặc qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định công nhận trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng thuyền trưởng, máy trưởng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Cá nhân có nhu cầu học, dự thi lấy bằng Thuyền trưởng, máy trưởng gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Cơ sở dạy nghề
- Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính thì người thực hiện thủ tục hành chính trả phí dịch vụ bưu chính
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Cơ sở dạy nghề:
+ Kiểm tra, nếu thành phần hồ sơ chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu nộp trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do đồng thời hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu gửi qua đường bưu chính)
+ Hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, cấp giấy hẹn ngày nhập học
+ Chuyển hồ sơ cho phòng Đào tạo
Bước 3: - Phòng đào tạo cơ sở dạy nghề.
+ Tổ chức dạy học, kiểm tra; báo cáo theo quy định của Quy chế
+ Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải: Tiếp nhận - ghi phiếu nhận hồ sơ, chuyển phòng Quản lý người lái
Bước 5: - Phòng Quản lý Người lái:
+ Kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cơ sở dạy nghề bổ sung, chỉnh sửa. Hồ sơ đạt thì làm thủ tục giới thiệu đến Hội đồng thi
+ Căn cứ kết quả được Hội đồng thi công bố, Phòng Quản lý người lái làm thủ tục trình Ban Lãnh đạo Sở cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng cho người đạt kết quả kỳ thi
+ Chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải
Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ, văn bằng cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cơ sở dạy nghề cấp bằng để cấp cá nhân trúng tuyển hoặc gửi kết quả qua đường bưu chính
Bước 7: Cơ sở dạy nghề cấp bằng cho người trúng tuyển
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc làm việc hợp pháp tại Việt Nam
+ Được công nhận học xong chương trình đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề tương ứng với từng loại bằng
+ Có chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế
+ Đủ 20 tuổi trở lên, có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện (trừ chứng chỉ thủy thủ chương trình hạn chế hoặc chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế) hoặc người có bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế và có thời gian nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba
+ Đủ 20 tuổi trở lên, có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện kể cả chứng chỉ thủy thủ chương trình hạn chế hoặc chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế và có thời gian nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế
+ Đủ 20 tuổi trở lên, có chứng chỉ thợ máy hoặc chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế và có thời gian nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên được dự thi lấy bằng máy trưởng hạng ba
+ Có chứng chỉ sơ cấp nghề được đào tạo theo nghề điều khiển tàu thủy, nghề thủy thủ hoặc nghề máy tàu thủy, sau khi hoàn thành thời gian tập sự đủ 12 tháng trở lên không phải dự học chương trình tương ứng, được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba hoặc bằng máy trưởng hạng ba
+ Thí sinh đạt điểm các môn thi từ 5 điểm trở lên được công nhận trúng tuyển và cấp bằng
+ Thí sinh không trúng tuyển được quyền bảo lưu kết quả điểm thi đối với những môn đạt yêu cầu trong thời gian 12 tháng
Đơn đề nghị (Phụ lục 5)
Hai (02) ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp
Nộp 01 trong những văn bằng sau:
+ Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc bản sao chụp kèm bản chính chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện (trừ chứng chỉ thủy thủ chương trình hạn chế hoặc chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế) hoặc bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế để đối chiếu (thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba)
+ Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc bản sao chụp kèm bản chính chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện kể cả chứng chỉ thủy thủ chương trình hạn chế hoặc chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế để đối chiếu (thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế)
+ Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc bản sao chụp kèm bản chính chứng chỉ thợ máy hoặc chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế để đối chiếu (thi lấy bằng máy trưởng hạng ba)
+ Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc bản sao chụp kèm bản chính chứng chỉ sơ cấp nghề được đào tạo theo nghề điều khiển tàu thủy, nghề thủy thủ hoặc nghề máy tàu thủy (thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba hoặc máy trưởng hạng ba)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Biểu thu học phí Theo thoả thuận
Lệ phí cấp, đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng 50.000 đồng/văn bằng
Phí sát hạch và thi cấp bằng máy trưởng hạng ba 140.000 đồng/thí sinh
Phí sát hạch và thi cấp bằng thuyền trưởng hạng ba 170.000đồng/thí sinh
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS262
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26