Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS264
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ sở dạy nghề
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ sở dạy nghề
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ sở dạy nghề hoặc qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ chuyên môn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đề nghị cấp đổi qua đường bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ sở dạy nghề
+ Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính thì người thực hiện thủ tục hành chính trả phí dịch vụ bưu chính
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Cơ sở dạy nghề:
+ Hướng dẫn thủ tục, kiểm tra thành phần hồ sơ, tiếp nhận và ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả
+ Chuyển hồ sơ cho Phòng Đào tạo
Bước 3: - Phòng Đào tạo:
+ Kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ có văn bản trả hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa
+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định, trình Ban Giám hiệu ký cấp lại Chứng chỉ chuyên môn
+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả giải quyết trực tiếp cho cá nhân hoặc gửi trả qua đường bưu chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn do các cơ quan có thẩm quyền cấp theo Quyết định số 914 QĐ/TCCB-LĐ ngày 16/4/1997; Quyết định số 3237/2001/QĐ-BGTVT ngày 10/2/2001; Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2012. Sau thời hạn quy định trên, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phải làm hồ sơ gửi cơ quan đã cấp bằng để được đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT.
+ Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn bị hỏng, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, nếu có nhu cầu sử dụng thì được đổi bằng theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT.
+ Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn còn thời hạn sử dụng bị mất, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn.
Đơn đề nghị (Phụ lục 5)
Hai (02) ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu chứng chỉ chuyên môn liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 20.000 đồng/Chứng chỉ chuyên môn
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ chuyên môn - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS264
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25