Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS319
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu chính đến Sở Giao thông Vận tải:
- Nếu nộp hồ sơ trực tiếp Sở Giao thông Vận tải thì chủ sở hữu phương tiện phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Trường hợp người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu, thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của UBND xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó
- Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu chính thì người thực hiện thủ tục hành chính phải:
+ Trả phí dịch vụ bưu chính và nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính cho Sở Giao thông Vận tải thông qua đơn vị thực hiện dịch vụ bưu chính
+ Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cho đơn vị dịch vụ bưu chính đăng ký trực tuyến (online) và chụp ảnh tệp tin điện tử gửi Sở Giao thông Vận tải để kiểm tra trực tiếp
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:
+ Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả và thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính
+ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải
Bước 3: - Phòng Quản lý Vận tải:
+ Kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, thông báo rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn bằng văn bản
+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiến hành lập thủ tục đăng ký trình Lãnh đạo Sở ký giấy đăng ký và cấp biển số xe máy chuyên dùng
+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả giải quyết trực tiếp cho người thực hiện thủ tục hành chính hoặc gửi trả qua đường bưu chính
Bản chính Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2)
Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng là một trong những chứng từ sau:
+ Bản chính Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện Giấy bán, cho, tặng (phụ lục 3)
+ Bản chính hoặc bản sao có công chứng văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật
Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó (trường hợp không chính chủ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng
Tải về
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận không kèm theo biển số đăng ký 50.000 đồng/Giấy chứng nhận
Phí, lệ phí đóng mới, đóng lại số động cơ, số khung 50.000 đồng/lần-phương tiện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sang tên (mua bán, cho, tặng, thừa kế) đăng ký xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS319
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
27