Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS323
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký; Biển số đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu chính đến Sở Giao thông Vận tải:
+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp Sở Giao thông Vận tải thì chủ sở hữu phương tiện phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Trường hợp người nộp hồ sơ không phải là chủ sở hữu, thì người được uỷ quyền phải có Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của UBND xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó
+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu chính thì người thực hiện thủ tục hành chính phải:
• Trả phí dịch vụ bưu chính và nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính cho Sở Giao thông Vận tải thông qua đơn vị thực hiện dịch vụ bưu chính
• Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cho đơn vị dịch vụ bưu chính đăng ký trực tuyến (online) và chụp ảnh tệp tin điện tử để Sở Giao thông Vận tải kiểm tra trước khi nhận hồ sơ
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:
+ Hướng dẫn thủ tục, kiểm tra thành phần hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, liên lạc với cán bộ chuyên môn thỏa thuận thời gian, địa điểm kiểm tra phương tiện, ghi phiếu hẹn ngày kiểm tra, ngày trả kết quả và thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính
+ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải
Bước 3: - Phòng Quản lý Vận tải:
+ Kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, thông báo rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn bằng văn bản
+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng thoe thỏa thuận, lập thủ tục trình Lãnh đạo Sở ký Giấy đăng ký và cấp biển số xe máy chuyên dùng
+ Chuyển trả kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả giải quyết trực tiếp cho người thực hiện thủ tục hành chính hoặc gửi trả qua đường bưu chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ sở hữu có trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú trong tỉnh
Tờ khai đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng (phụ lục 8)
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam
Chứng từ nguồn gốc xe máy là một trong những chứng từ sau:
+ Bản chính phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất (xe máy chuyên dùng sản xuất lắp ráp trong nước)
+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện Tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (xe máy chuyên dùng nhập khẩu)
Giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó (trường hợp không chính chủ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kèm theo biển số 200.000 đồng/lần-phương tiện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30