Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS33
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bà mẹ hoặc thân nhân nhận bản khai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện
Bước 2: Bà mẹ hoặc thân nhân ghi đầy đủ theo yêu cầu nội dung trong đơn kèm bản sao Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy chứng nhận thương binh (nếu có), nộp Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi bà mẹ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người được ủy quyền kê khai
Bước 3: Cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ thực hiện việc ra phiếu tiếp nhận hồ sơ
Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm
- Tổ chức họp xét duyệt hồ sơ của từng trường hợp đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
- Lập hồ sơ, biên bản họp xét, ký Tờ trình kèm danh sách trình Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp huyện
Bước 5: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm
- Chỉ đạo cơ quan được giao tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định theo quy định
- Ký tờ trình kèm theo danh sách và hồ sơ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Bước 6: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm
- Chỉ đạo cơ quan được giao tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định theo quy định (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
- Ký tờ trình kèm theo danh sách và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ
Bước 7: Bộ Nội vụ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có 02 con trở lên là liệt sĩ.
Chỉ có 02 con mà 01 con là liệt sĩ và 01 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Chỉ có từ 01 con mà người con đó là liệt sĩ.
Có 01 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ.
Có 01 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
+ Người con là liệt sĩ là người đã được Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”, bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của Pháp luật.
+ Người chồng là liệt sĩ là người đã được chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” mà bà mẹ là vợ của người đó.
+ Thương binh là người đã được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thương binh, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, bao gồm cả người còn sống và người đã từ trần.
+ Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch nhưng bà mẹ chấp hành đường lối, chính sách của đảng và Nhà nước thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
+ Những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ nhưng phản bội, đầu hàng địch, có hành động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị Toà án xét xử bằng hình thức phạt tù mà bản án, quyết định của Toà án đang có hiệu lực pháp luật (kể cả trường hợp được hưởng án treo) thì không được xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Bản khai cá nhân (mẫu 01a/BMAH hoặc 01b/BMAH ban hành kèm theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP)
Giấy ủy quyền (mẫu 02/BMAH ban hành kèm theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP)
Biên bản (mẫu 03/BMAH ban hành kèm theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP) xét đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của Uỷ ban nhân dân cấp xã
Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” của từng liệt sĩ do gia đình liệt sĩ cung cấp, ban hành kèm theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP
Bản sao Giấy chứng nhận thương binh (có chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã), ban hành kèm theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP
Danh sách đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (mẫu 04/BMAH ban hành kèm theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP)
Tờ trình của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh kèm theo danh sách những Bà mẹ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai thân nhân
Tải về
Giấy ủy quyền
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lập hồ sơ xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”- An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS33
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27