Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS456
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại cơ sở đào tạo hoặc qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định công nhận trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Cá nhân có nhu cầu học, thi lấy bằng Thuyền trưởng, máy trưởng gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Cơ sở dạy nghề
+ Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính thì người thực hiện thủ tục hành chính trả phí dịch vụ bưu chính
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Cơ sở dạy nghề:
+ Kiểm tra, nếu thành phần hồ sơ chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu nộp trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do đồng thời hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu gửi qua đường bưu chính)
+ Hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, cấp giấy hẹn ngày nhập học, ngày dự thi
+ Chuyển hồ sơ cho phòng Đào tạo
Bước 3: - Phòng đào tạo:
+ Tổ chức dạy học, kiểm tra; báo cáo theo quy định của Quy chế
+ Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.Sở Giao thông Vận tải
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải: Tiếp nhận hồ sơ; chuyển phòng Quản lý người lái
Bước 5: - Phòng Quản lý Người lái:
+ Kiểm tra hồ sơ, nếu không đủ theo quy định trả lời bằng văn bản nêu rõ, đồng thời hướng dẫn cơ sở đào tạo bổ sung, chỉnh sửa. Hồ sơ đạt thì làm thủ tục giới thiệu đến Hội đồng thi
+ Căn cứ kết quả được Hội đồng thi công bố, Phòng Quản lý người lái làm thủ tục trình Ban Lãnh đạo Sở cấp bằng thuyền trưởng , máy trưởng cho người đạt kết quả kỳ thi
+ Chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cho cơ sở dạy nghề cấp bằng cho thí sinh trúng tuyển hoặc gửi kết quả qua đường bưu chính
Bước 7: Cơ sở dạy nghề cấp bằng cho người trúng tuyển
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn đã hết hạn sử dụng nhưng chưa quá 12 tháng kể từ ngày 31/12/2012, có tên trong sổ cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thì được dự thi, kiểm tra lại lý thuyết để được cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn.
+ Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn đã hết hạn sử dụng trên 12 tháng tháng kể từ ngày 31/12/2012, có tên trong sổ cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thì được dự thi, kiểm tra lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn.
+ Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn quá hạn sử dụng theo quy định bị mất, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 06 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự thi lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn.
+ Người có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do các Bộ, ngành Việt Nam cấp; người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú tại nước ngoài có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng do nước ngoài cấp, nếu có nhu cầu làm việc trên các phương tiện thủy nội địa thì phải làm thủ tục chuyển đổi sang bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn tương ứng. Các trường hợp đổi sang bằng thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa phải dự sát hạch môn pháp luật giao thông đường thủy nội địa.
Đơn đề nghị (Phụ lục 5)
Hai (02) ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu. bằng liên quan hoặc bản dịch công chứng sang tiếng Việt (đối với bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do nước ngoài cấp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp, đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng 50.000 đồng/văn bản
Phí sát hạch và thi cấp bằng máy trưởng hạng ba 140.000 đồng/thí sinh
Phí sát hạch và thi cấp bằng thuyền trưởng hạng ba 170.000đồng/thí sinh (Mức thu phí sát hạch và thi cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng đối với trường hợp thi lại bằng 50% mức thu quy định)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Dự thi chuyển đổi, cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS456
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26