Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS457
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ sở dạy nghề
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ sở dạy nghề
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các địa điểm thu nhận hồ sơ - trả kết quả của cơ sở dạy nghề hoặc qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ chuyên môn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Cá nhân có nhu cầu xin nhập học, dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Cơ sở dạy nghề
+ Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính thì người thực hiện thủ tục hành chính trả phí dịch vụ bưu chính
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Cơ sở dạy nghề:
+ Kiểm tra, nếu thành phần hồ sơ chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu nộp trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do đồng thời hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu gửi qua đường bưu chính)
+ Hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, cấp giấy hẹn ngày nhập học, ngày dự thi
+ Chuyển hồ sơ cho phòng Đào tạo
Bước 3: - Phòng Đào tạo:
+ Tổ chức dạy học, kiểm tra; báo cáo theo quy định của Quy chế
+ Giới thiệu đến Hội đồng để dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn
+ Căn cứ kết quả kiểm tra được Hội đồng công bố, Phòng Đào tạo làm thủ tục trình Ban Giám hiệu cấp chứng chỉ chuyên môn cho người đạt kết quả kiểm tra
+ Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Cơ sở dạy nghề cấp chứng chỉ chuyên môn cho thí sinh trúng tuyển hoặc gửi kết quả qua đường bưu chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn đã hết hạn sử dụng nhưng chưa quá 12 tháng kể từ ngày 31/12/2012, có tên trong sổ cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thì được dự thi, kiểm tra lại lý thuyết để được cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn.
+ Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn đã hết hạn sử dụng trên 12 tháng tháng kể từ ngày 31/12/2012, có tên trong sổ cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thì được dự thi, kiểm tra lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn.
+ Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn quá hạn sử dụng theo quy định bị mất, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 06 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự thi lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn.
+ Người có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do các Bộ, ngành Việt Nam cấp; người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú tại nước ngoài có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng do nước ngoài cấp, nếu có nhu cầu làm việc trên các phương tiện thủy nội địa thì phải làm thủ tục chuyển đổi sang bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn tương ứng.
Đơn đề nghị (Phụ lục 5)
Hai (02) ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu bằng, chứng chỉ liên quan hoặc bản dịch công chứng sang tiếng Việt (đối với bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do nước ngoài cấp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 20.000 đồng/Chứng chỉ chuyên môn
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Dự kiểm tra cấp lại chứng chỉ chuyên môn - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS457
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36