Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS461
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố hoặc văn bản thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu chính đến Sở Giao thông Vận tải
+ Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính thì người thực hiện thủ tục hành chính trả phí dịch vụ bưu chính
+ Đơn vị dịch vụ bưu chính đăng ký trực tuyến (online) với Sở Giao thông Vận tải để kiểm tra trước khi nhận hồ sơ
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:
+ Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả
+ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Giao thông
Bước 3: - Phòng Quản lý Giao thông:
+ Kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, thông báo rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn bằng văn bản
+ Trong thời gian 03 ngày, Phòng Quản lý giao thông phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị quản lý vùng nước cảng biển, kiểm tra, xác nhận điều kiện: Không nằm trong khu vực cấm xây dựng, phù hợp với quy hoạch; không chồng lấn với luồng chạy tàu; công trình cầu tàu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, luồng vào cảng; lắp đặt báo hiệu thuỷ nội địa
+ Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở ký quyết định công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài hoặc văn bản trình Bộ Giao thông Vận tải kết quả thẩm định đối với cảng thuỷ nội địa có tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài
+ Chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả giải quyết trực tiếp cho người thực hiện thủ tục hành chính hoặc gửi trả qua đường bưu chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận hồ sơ Cảng thuỷ nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương
+ Cảng không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi
+ Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền
+ Công trình cầu tàu bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; luồng vào (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định
+ Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định
+ Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của công trình cầu tàu (đối với cảng hàng hóa)
+ Cảng chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm
+ Có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nhà chờ, nội quy cảng và bảng niêm yết giá; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống (đối với cảng hành khách)
Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa (mẫu 1b)
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện các giấy tờ chứng minh về các nội dung thay đổi
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) đối với trường hợp cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài; 02 (bộ) đối với trường hợp cảng thuỷ nội địa có tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố lại cảng hàng hóa, hành khách thủy nội địa thay đổi các nội dung đã công bố (vùng nước, vùng đất ...) - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS461
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29