Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS468
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động; Văn bản xác nhận hoàn thành việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại trong vùng nước bến (sông do Sở Giao thông Vận tải quản lý)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu chính đến Sở Giao thông Vận tải
+ Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính thì cá nhân, tổ chức trả phí dịch vụ bưu chính và nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính cho Sở Giao thông Vận tải thông qua đơn vị thực hiện dịch vụ bưu chính
+ Đơn vị dịch vụ bưu chính đăng ký trực tuyến (online) với Sở Giao thông Vận tải để kiểm tra trước khi nhận hồ sơ
Bước 2: - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:
+ Hướng dẫn thủ tục, kiểm tra thành phần hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả.
+ Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải.
Bước 3: - Phòng Quản lý Vận tải:
+ Kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, thông báo rõ nội dung cần bổ sung, sửa đổi để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn bằng văn bản
+ Trong thời gian 03 ngày, phối hợp với Phòng Quản lý Giao thông và chủ đầu tư, khai thác kiểm tra xác lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa; việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại trong vùng nước bến; sơ đồ, luồng ra vào bến; công trình bến.
+ Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở ký Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
+ Chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả giải quyết trực tiếp cho người thực hiện thủ tục hành chính hoặc gửi trả qua đường bưu chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện hoạt động an toàn, thuận lợi
+ Có đường, cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn, thuận tiện, có đủ trang thiệt bị để phương tiện neo buộc chắc chắn, an toàn; có đèn chiếu sáng nếu hoạt động vào ban đêm
+ Lắp đặt báo hiệu đường thủy địa theo quy định
+ Có nơi chờ cho hành khách; có bảng nội quy và bảng niêm yết giá vé
+ Đường lên xuống bến phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với loại ô tô được phép chở ngang sông
Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (mẫu số 5 hoặc mẫu 5b)
Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu bến khách ngang sông (đối với bến trên sông do trung ương quản lý)
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật kèm theo bản vẽ khu đất
Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến do chủ bến tự lập hoặc đơn vị tư vấn lập
Bản chính văn bản xác nhận hoàn thành việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại trong vùng nước bến (nếu có) của đơn vị quản lý đường thủy (đối với bến trên sông do trung ương quản lý)
Bản thiết kế và biên bản nghiệm thu hoàn công đưa công trình bến vào sử dụng đối với bến có phương tiện chở khách ngang sông được phép chở ô tô
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện tủy nội địa
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện tham gia vận tải hành khách ngang sông
Hợp đồng thuê bến hoặc văn bản của chủ bến giao cho tổ chức, cá nhân khai thác bến (đối với trường hợp thuê bến hoặc được giao khai thác bến)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Dùng trong trường hợp bến khách ngang sông hai bên bờ cùng một chủ khai thác, cùng cơ quan cấp giấy phép hoạt động)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 40.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS468
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35