Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS483
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: Trong 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính và tiền trợ cấp ưu đãi theo quy định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến hoặc thân nhân của họ trong trường hợp được truy tặng danh hiệu kể trên nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã:
Kiểm tra, hướng dẫn cho cá nhân chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.
Tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 3: Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận vào bản khai và gửi về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến và chuyển hồ sơ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng nếu đối tượng còn sống; trợ cấp một lần nếu đối tượng từ trần.
Bước 6: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian nhận trợ cấp ưu đãi cho đối tượng hoặc thân nhân của họ.
Bước 7: Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục này khi:
 Cá nhân có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ: Quyết định phong tặng; Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng; Bằng Anh hùng.
 Đối tượng đáp ứng được một trong các yêu cầu, điều kiện sau đây:
Là người được Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” theo quy định của pháp luật.
Là người được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lao động vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sản xuất phục vụ kháng chiến.
Bản khai người có công (theo mẫu).
Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: Quyết định phong tặng; Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng; Bằng Anh hùng.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai người có công
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
33