Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS485
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: Cá nhân nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn trên kéo dài thêm 2 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính và tiền trợ cấp ưu đãi theo quy định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân liệt sĩ nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
Bước 2: Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp xã:
Tiếp nhận, cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
Xem xét, tiến hành xác minh (nếu có) và lập Biên bản xác minh (theo mẫu phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND); trình Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập Hội đồng xác nhận người có công cấp xã tiến hành họp xét, lập Biên bản họp (theo mẫu phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) gửi về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.
Đơn đề nghị xét trợ cấp tuất liệt sĩ nuôi dưỡng (theo mẫu phụ lục 7 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND).
Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.
Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, chuyển hồ sơ và Công văn đề nghị trợ cấp tuất liệt sĩ nuôi dưỡng cho cha, mẹ, vợ hoặc chồng liệt sĩ là người cô đơn (theo mẫu phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND) về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ và tiến hành họp xét, ban hành quyết định trợ cấp.
Bước 6: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội gửi kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo thời gian, nơi nhận trợ cấp cho đối tượng.
Bước 7: Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại trụ sở Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ quan hành chính nhà nước chỉ thực hiện thủ tục hành chính khi:
 Cá nhân có mang theo bản chính một trong các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho cán bộ tiếp nhận khi nộp hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.
 Đối tượng đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện sau đây:
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ đang sống cô đơn không nơi nương tựa.
Con liệt sĩ mồ côi từ 18 trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học.
Con liệt sĩ mồ côi bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp nuôi dưỡng vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên.
Đơn đề nghị xét trợ cấp tuất liệt sĩ nuôi dưỡng (theo mẫu).
Bản sao chụp (không yêu cầu chứng thực) một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xét trợ cấp tuất liệt sĩ nuôi dưỡng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30