Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS489
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ trợ cấp ưu đãi.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng được cấp cho các đối tượng sử dụng trong quá trình sử dụng, nếu hết sổ hoặc sổ bị mất thì người được hưởng trợ báo cho Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội cấp xã.
Bước 2: Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội cấp xã tổng hợp hồ sơ và chuyển đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện để cấp lại sổ mới cho đối tượng.
Bước 3: Cán bộ phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội cấp xã tổng hợp hồ sơ và chuyển đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện để cấp lại sổ mới cho đối tượng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sổ lĩnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng được cấp hết sổ hoặc bị mất.
Giấy ủy quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23