Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS516
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Văn phòng Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: + Thời gian 07 ngày làm việc: thông báo đến chủ đầu tư để hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đủ hoặc không đúng quy định)
+ Thời gian 05 ngày làm việc: đối với trường hợp trả lại hồ sơ cho chủ đầu tư (công trình không sử dụng vốn của nhà nước) hoặc thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư và tổ chức tư vấn để ký hợp đồng đối với trường hợp Sở Công Thương không trực tiếp thẩm tra
+ Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo thiết kế kỹ thuật – dự toán và 30 ngày đối với thiết kế từ 2 bước trở lên
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm tra
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân được Chủ đầu tư uỷ quyền Lập hồ sơ cần thẩm tra đến Văn phòng (bộ phận “Một cửa”) thuộc Sở Công Thương để nộp hồ sơ
Bước 2: - Cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ, xem xét thành phần và số lượng hồ sơ.
+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung các loại hồ sơ theo quy định (nếu hồ sơ chưa đáp ứng đủ các thành phần như quy định tại Công văn 64/UBND-ĐTXD ngày 17 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang)
+ Viết phiếu hẹn ngày trả kết quả nếu hồ sơ đáp ứng đủ các thành phần như quy định
Bước 3: Cán bộ một cửa chuyển toàn bộ hồ sơ đến Tổ trưởng Tổ thẩm tra, nghiệm thu. Tổ trưởng Tổ thẩm tra, nghiệm thu phân công thành viên Tổ tiếp nhận thụ lý
Bước 4: - Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm tra.
+ Soạn thảo văn bản chuyển trả hồ sơ cho chủ đầu tư đối với công trình không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Hoặc thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư và tổ chức tư vấn để ký hợp đồng thực hiện thẩm tra đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước
+ Dự thảo kết quả thẩm tra trình Tổ trưởng Tổ thẩm tra, nghiệm thu xem xét
Bước 5: Chuyên viên hiệu chỉnh dự thảo kết quả thẩm tra (nếu có), trình kết quả thẩm tra đến Ban Giám đốc Sở Công Thương
Bước 6: Chuyên viên chỉnh sửa dự thảo kết quả thẩm tra (nếu có). Ban Giám đốc phê duyệt kết quả thẩm tra
Bước 7: Chuyên viên chuyển kết quả thẩm tra được duyệt cho Văn phòng Sở đóng dấu và chuyển cho cán bộ một cửa
Bước 8: Cán bộ một cửa liên hệ tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả thẩm tra và hướng dẫn nộp lệ phí
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Tài liệu thiết kế:
- Tài liệu khảo sát phục vụ cho công tác thiết kế;
- Hồ sơ đánh giá hiện trạng chất lượng công trình (đối với công trình sửa chữa, cải tạo);
- Thuyết minh thiết kế và các kết quả tính toán;
- Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình bao gồm:
• Mặt bằng hiện trạng và vị trí công trình trên bản đồ;
• Tổng mặt bằng (xác định vị trí xây dựng, diện tích chiếm đất, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng, cao độ xây dựng, ...);
• Các bản vẽ của công trình: Thiết kế công nghệ (đối với các hạng mục có yêu cầu thiết kế công nghệ); Thiết kế kiến trúc; Thiết kế kết cấu; Thiết kế hệ thống kỹ thuật công trình (điện, nước, phòng cháy chữa cháy, điều hoà thông gió, thông tin liên lạc, ...); Thiết kế các hệ thống kỹ thuật khác (nếu có).
2. Chỉ dẫn kỹ thuật (đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II);
3. Biên bản bàn giao hồ sơ thiết kế xây dựng hoặc biên bản nghiệm thu của nhà thầu tư vấn với chủ đầu tư;
4. Dự toán xây dựng công trình (đối với dự án vốn nhà nước);
5. Các văn bản khác có liên quan.
6. Điều kiện năng lực của các nhà thầu:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các tổ chức tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế;
- Quyết định lựa chọn nhà thầu thiết kế, khảo sát xây dựng (nếu dự án và gói thầu thiết kế thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu);
- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);
- Chứng nhận bản quyền đối với các phần mềm tính toán, thiết kế hoặc cam kết sử dụng phần mềm hợp pháp của nhà thầu tư vấn thiết kế sử dụng;
- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm, các chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế;
- Bản tổng hợp về điều kiện năng lực của các nhà thầu tư vấn có xác nhận của chủ đầu tư.
Văn bản đề nghị thẩm tra (theo mẫu)
Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán hoặc thuyết minh thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình xây dựng (02 bản)
Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Báo cáo khảo sát xây dựng có liên quan
Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (đối với công trình thiết kế 2 bước và 3 bước) hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với thiết kế 1 bước)
Hồ sơ về điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chi phí xây dựng (trước thuế) x (0,185 + 0,19)%
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình điện cấp II, III - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS516
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21