Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS547
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Công nghiệp nhẹ, Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
 Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi tắt là cơ sở) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của cơ sở; ghi phiếu hẹn cho cơ sở và chuyển hồ sơ đến Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường - Sở Công Thương.
 Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở, cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo, Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ của cơ sở. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ.
Bước 4: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường tiến hành thẩm định, thu phí, lệ phí theo quy định và thông báo kết quả thẩm định nội dung quảng cáo cho cơ sở dưới hình thức:
* Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo mẫu) đối với trường hợp thẩm định đạt yêu cầu.
* Thông báo bằng văn bản trường hợp thẩm định không đạt yêu cầu, trong đó nêu rỏ lý do chưa được xác nhận nội dung quảng cáo và những yêu cầu cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.
Bước 5: Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường dự thảo Giấy Xác nhận trình Ban Giám đốc Sở ký và chuyển đến Văn phòng Sở đóng dấu, Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường giữ 01 bản Giấy xác nhận để lưu hồ sơ và chuyển 01 Giấy Xác nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho cơ sở.
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo Phụ lục I kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT).
Bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền.
Bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh.
Bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực).
Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng như nội dung đăng ký quảng cáo.
Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết...).
Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo 150.000 đ/lần/sản phẩm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Trường hợp đăng ký lại nội dung Quảng cáo thực phẩm do bị mất hoặc hư hỏng - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS547
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Công nghiệp nhẹ, Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32