Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS548
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên nhận tiếp nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
 Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.
 Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận.
 Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để Doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo). Trường hợp từ chối xác nhận, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Thương mại và Dịch vụ - Sở Công Thương để thực hiện việc thẩm định, trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật hiện hành. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của Doanh nghiệp là cơ sở để Sở Công Thương quyết định việc xác nhận.
Bước 5: Xác nhận tiếp nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.
Bước 6: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Doanh nghiệp đáp ứng theo yêu cầu quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu);
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có);
Bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:
• Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;
• Chương trình trả thưởng trong đó nêu rõ điều kiện và cách thức trả hoa hồng, tiền thưởng vá các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp;
• Chương trình đào tạo cơ bản;
• Quy tắc hoạt động;
• Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp bao gồm các thông tin: chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và cho khách hàng) và số điểm quy đổi của hàng hóa.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS548
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
29