Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS600
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức dưới đây thuộc địa phương đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Địa chỉ: số 14 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua đường bưu chính thì người thực hiện thủ tục hành chính nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua Bưu điện tỉnh An Giang.
 Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa Thể thao.
 Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
 Hội văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật.
 Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
 Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả.
 Chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Văn hóa.
Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
 Kiểm tra hồ sơ, nếu không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ.
 Phòng Nghiệp vụ Văn hóa thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 Chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết trực tiếp cho người thực hiện thủ tục hành chính hoặc gửi trả qua đường bưu chính. Nếu tổ chức, cá nhân yêu cầu trả kết quả qua đường bưu chính thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát cho Bưu điện tỉnh An Giang
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, lễ hội, chương trình có bán vé thu tiền và các chương trình biểu diễn với mục đích khác, khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu duyệt chương trình, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải tổ chức để Hội đồng nghệ thuật duyệt chương trình trước khi biểu diễn.
+ Hoạt động tổ chức biểu diễn không vi phạm những quy định cấm tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP:
I. Vi phạm các quy định tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ như sau:
Nghiêm cấm các hoạt động sau đây:
1. Các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa có nội dung:
a) Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân;
b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khỏe và hủy hoại môi trường sinh thái;
c) Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định.
d) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
2. Lưu hành, phổ biến và kinh doanh các sản phẩm văn hóa; sản xuất, nhập khẩu trái phép các sản phẩm văn hóa đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; kinh doanh dịch vụ văn hóa mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh theo quy định.
3. Tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự và phòng, chống cháy nổ.
II. Đối với tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu:
1) Thay đổi nội dung, thêm động tác diễn xuất khác với nội dung đã được phép biểu diễn;
2) Quảng cáo mạo danh nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật; quảng cáo người biểu diễn không đúng nội dung đã được cấp phép;
3) Sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.
4) Sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn;
5) Thực hiện hành vi thiếu văn hóa hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại;
6) Tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch cấm biểu diễn.
III. Phổ biến tác phẩm nghệ thuật có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc.
IV. Vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.
01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (theo mẫu);
01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;
01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm công diễn lần đầu;
01 Bản sao chụp (photocopy) có mang theo bản chính để đối chiếu nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã: Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);
01 văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, nơi dự định tổ chức biểu diễn (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức nước ngoài);
01 Bản sao chụp (photocopy) có mang theo bản chính để đối chiếu nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
* Phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật Theo độ dài thời gian: + Đến 50 phút : 1.000.000 đồng. + Từ 51 phút - 100 phút 1.500.000 đồng. + Từ 101 phút - 150 phút : 2.500.000 đồng. + Từ 151 phút đến 200 phút: 3.000.000 đồng. + Từ 201 phút trở lên: 3.500.000 đồng.
Phí thẩm định các chương trình, vở diễn có mục đích từ thiện, nhân đạo Bằng 50% mức phí quy định theo độ dài thời gian chương trình, vở diễn nêu tại biểu trên
Phí thẩm định chương trình, vở diễn có những vấn đề cần phải sửa chữa, thẩm định lại Bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS600
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [12]
Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương - An Giang
Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - An Giang
Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - An Giang
Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại trụ sở của tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam - An Giang
Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé thu tiền tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát - An Giang
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương - An Giang
Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương - An Giang
Cấp giấy phép phổ biến phim cho các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương - An Giang
Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim đối với phim do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu - An Giang
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thủ tục Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương - An Giang
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thủ tục Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - An Giang
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thủ tục Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương - An Giang

1
31