Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS638
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện: Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang (nếu nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc qua đường bưu chính nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch; 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang (địa chỉ: số 14 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Bước 2: Cán bộ phụ trách nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì gửi hồ sơ đến phòng chuyên môn (Phòng Nghiệp vụ Du lịch).
Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ (Phòng Nghiệp vụ Du lịch) và nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trình BGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản đề nghị Tổng cục Du lịch thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định (kèm theo hồ sơ).
 Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;
 Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;
 Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Tổng cục Du lịch thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và doanh nghiệp biết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 500.000.000 đồng;
+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành:
 Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau: quản lý hoạt động lữ hành; hướng dẫn du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng và điều hành chương trình du lịch; nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.
+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp;
+ Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;
 Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng: giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh lữ hành.
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu);
Bản sao chụp (photocopy) có mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã nếu nộp hồ sơ qua đường bưu chính: giấy đăng ký kinh doanh;
Phương án kinh doanh lữ hành (theo mẫu);
Chương trình du lịch cho khách quốc tế;
Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (theo mẫu tại phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);
Bản sao chụp (photocopy) có mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc bản sao có chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã nếu nộp hồ sơ qua đường bưu chính: 03 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;
Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Tải về
Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000.000 đồng/giấy phép
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS638
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35