Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS703
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an xã, phường, thị trấn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Công an các xã, phường, thị trấn cấp lại sổ tạm trú.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nhận mẫu tờ khai và nộp hồ sơ tại Công an các xã, phường, thị trấn.
Bước 2: Công an các xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp sổ tạm trú bị mất thì được cấp lại, bị hư hỏng thì được cấp đổi. Sổ tạm trú được cấp lại, cấp đổi có nội dung như sổ tạm trú cũ.
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
Sổ tạm trú (Bị hư hỏng). Đối với trường hợp cấp sổ tạm trú.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí  Các phường thuộc thành phố Long Xuyên: 15.000 đồng/lần cấp;  Các xã thuộc thành phố Long Xuyên và các xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã: 7.500 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường, số nhà:  Các phường thuộc thành phố Long Xuyên: 8.000 đồng/lần cấp;  Các xã thuộc thành phố Long Xuyên và các xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã: 4.000 đồng/lần cấp.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS703
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
30