Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS751
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tư pháp hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy khai sinh; Bản sao Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày cá nhân đến nhận giấy khai sinh; yêu cầu cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh, chưa hợp lệ.
Bước 3: Thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Sở Tư pháp ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự bản chính giấy khai sinh mới (bản sao được cấp theo yêu cầu của cá nhân). Trong trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài việc khai sinh khi về nước thường trú phải làm thủ tục ghi vào Sổ đăng ký khai sinh.
Tờ khai ghi chú việc sinh;
Bản chính giấy khai sinh cần ghi và phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại;
Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân/giấy tờ có giá trị thay thế của người đi ghi chú việc sinh. Nếu nộp trực tiếp là bản chụp phải kèm bản chính để đối chiếu. Trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì có thể nộp bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện.
Bản chính văn bản ủy quyền được chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện (nếu ủy quyền cho người khác thực hiện thay). Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí đối với bản chính Miễn lệ phí
Phí, lệ phí đối với bản sao 3.000 đồng/bản sao
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi chú việc sinh đã tiến hành ở nước ngoài - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS751
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
34