Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS761
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy khai sinh; Bản sao Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp.
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày cá nhân đến nhận giấy khai sinh; yêu cầu cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh, chưa hợp lệ.
Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp cho cá nhân 01 bản chính giấy khai sinh (bản sao được cấp theo yêu cầu của cá nhân). Trong trường hợp cần xác minh, thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Các giấy tờ phải nộp là bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu.
+ Trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha và mẹ là người nước ngoài.
+ Trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.
+ Trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam.
Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu);
Bản chính giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực;
Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ em có đăng ký kết hôn);
Hộ chiếu nước ngoài của cha và mẹ/ cha hoặc mẹ có quốc tịch nước ngoài (trừ trường hợp có giấy tờ chứng minh cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam hoặc có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với Việt Nam thì thẩm quyền đăng ký thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú); hộ chiếu, hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng nhận cư trú của người có quốc tịch Việt Nam;
Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân/giấy tờ có giá trị thay thế của người đi khai sinh;
Trong trường hợp cha, mẹ thỏa thuận chọn quốc tịch nước ngoài cho con, thì phải có văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền nước trẻ được mang quốc tịch (đã được hợp pháp hóa lãnh sự);
Bản chính văn bản ủy quyền được chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện (nếu ủy quyền cho người khác thực hiện thay). Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký khai sinh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí đối với bản chính Miễn lệ phí
Phí, lệ phí đối với bản sao 3.000 đồng/bản sao
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS761
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25