Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS762
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp cần xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy chứng tử; Bản sao Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đi khai tử cho người đã chết hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp.
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và cho phiếu hẹn ngày cá nhân đến nhận giấy chứng tử; yêu cầu cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh, chưa đầy đủ.
Bước 3: Sở Tư pháp kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, cấp 1 bản chính giấy chứng tử cho người đi đăng ký khai tử (bản sao được cấp theo yêu cầu của cá nhân). Trong trường hợp cần xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam được thực hiện nếu thân nhân của họ có yêu cầu
Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu (theo mẫu);
Bản chính Giấy báo tử hoặc bản chính giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định;
- Trong trường hợp người chết có nghi vấn phải có văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan có thẩm quyền. Nếu chết do dịch bệnh phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan y tế có thẩm quyền;
- Giấy tờ chứng minh cư trú tại tỉnh An Giang của người chết, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế của người chết;
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của người đi khai tử;
Các giấy tờ phải nộp là bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký khai tử
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí đối với bản chính Miễn lệ phí
Phí, lệ phí đối với bản sao 3.000 đồng/bản sao
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS762
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25