Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS764
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đi khai tử cho người đã chết hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp. Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và cho phiếu hẹn ngày cá nhân đến nhận giấy chứng tử; yêu cầu người đi khai tử bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh, chưa đầy đủ.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp 1 bản chính giấy chứng tử (bản sao được cấp theo yêu cầu cá nhân). Giấy chứng tử cũ được thu hồi và lưu hồ sơ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc tử của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam, nhưng bản chính giấy chứng tử và sổ đăng ký khai tử đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được đăng ký lại
Tờ khai đăng ký lại việc tử (theo mẫu);
Bản sao Giấy chứng tử cũ đã được cấp hợp lệ trước đây (nếu có), nếu không còn bản sao giấy chứng tử trước đây thì viết giấy cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng không lưu được sổ hộ tịch và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan. Bản cam đoan phải có xác nhận của 02 người làm chứng biết rõ về việc đã đăng ký khai tử trước đây và có xác nhận của UBND cấp xã về chữ ký của 02 người làm chứng;
Bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ khẩu của người đi khai tử.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc tử
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí đối với bản chính Miễn lệ phí
Phí, lệ phí đối với bản sao 3.000 đồng/bản sao
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS764
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
31