Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS768
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính. Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, trừ trường hợp yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 2
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên xóa án tích thì thời hạn giải quyết không quá 20 ngày làm việc (thời gian giải quyết thực tế tại các cơ quan có thẩm quyền)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp nơi cư trú.
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận và ra phiếu hẹn ngày đến nhận kết quả nếu hồ sơ hợp lệ; yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính còn thiếu hoặc không hợp lệ, Sở Tư pháp thông báo nội dung cần bổ sung, sửa đổi theo địa chỉ do người thực hiện thủ tục hành chính cung cấp. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính thì người yêu cầu nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính cho Sở Tư pháp thông qua doanh nghiệp bưu chính.
Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Sở Tư pháp lập phiếu xác minh và kèm theo 01 bộ hồ sơ, chuyển cơ quan phối hợp tra cứu thông tin lý lịch tư pháp.
Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác minh lý lịch tư pháp, Công an tỉnh thực hiện tra cứu thông tin về tình trạng án tích của cá nhân và gửi cho Sở Tư pháp kết quả tra cứu; trường hợp phải tra cứu thông tin trong hệ thống hồ sơ, tàng thư của Bộ Công an thì thời hạn không quá 09 ngày làm việc.
Bước 5: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả tra cứu xác minh của Công an tỉnh, Sở Tư pháp tra cứu, lập và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người có yêu cầu.
Bước 6: Sở Tư pháp trả kết quả giải quyết trực tiếp cho người thực hiện thủ tục hành chính hoặc gửi qua hệ thống bưu chính nếu người thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu. Trường hợp gửi trả qua hệ thống bưu chính, người thực hiện thủ tục hành chính trả phí dịch vụ chuyển phát cho doanh nghiệp bưu chính.
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu);
Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp;
Bản chụp Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
Văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện theo quy định đối với trường hợp ủy quyền. Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, con của mình thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ (như: Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu gia đình,...); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền;
- Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nộp bản chụp các giấy tờ nêu trên thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật;
- Trường hợp người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt Nam.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Tải về
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng trong trường hợp ủy quyền
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 200.000 đồng/trường hợp
Phí, lệ phí đối với . người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật Miễn lệ phí
Phí, lệ phí đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ 100.000 đồng/trường hợp
Phí, lệ phí đối với trường hợp đề nghị cấp trên 2 phiếu trong một lần yêu cầu Kể từ phiếu thứ 3 trở đi Sở Tư pháp thu thêm 3.000 đồng /phiếu
Căn cứ pháp lý
TTHC đang xem
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS768
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26