Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS81
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại.
Bước 3: Sở Xây dựng nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
 Trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định này bị mất thì chủ sở hữu được cấp lại sau khi đã có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở, công trình xây dựng về việc mất giấy, có xác nhận của cơ quan Công an phường, xã, thị trấn nơi mất giấy thì chủ sở hữu được cấp lại.
Tờ trình của Sở Xây dựng
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản chính).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. (phụ lục 03)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 50.000 đồng/01 hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS81
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Bất động sản
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25