Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS837
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tư pháp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Giám định viên tư pháp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc gửi hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp.
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính còn thiếu hoặc không hợp lệ, Sở Tư pháp thông báo nội dung cần bổ sung, sửa đổi theo địa chỉ do người thực hiện thủ tục hành chính cung cấp.
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp và chuyển kết quả về Sở Tư pháp.
Bước 5: Sở Tư pháp trả kết quả giải quyết trực tiếp cho người thực hiện thủ tục hành chính hoặc gửi qua hệ thống bưu chính nếu người thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu. Trường hợp gửi trả qua hệ thống bưu chính, người thực hiện thủ tục hành chính trả phí dịch vụ chuyển phát cho doanh nghiệp bưu chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giám định viên tư pháp được thành lập Văn phòng giám định tư pháp khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có từ đủ 05 năm trở lên là giám định viên tư pháp trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng;
+ Có Đề án thành lập theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật Giám định tư pháp.
+ Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng không được thành lập Văn phòng giám định tư pháp.
Đơn xin phép thành lập;
Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp;
Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp;
Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải nêu rõ mục đích thành lập; dự kiến về tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS837
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [28]
Hợp nhất công ty luật - An Giang
Sáp nhập công ty luật - An Giang
Cấp giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật) - An Giang
Cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư - An Giang
Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật - An Giang
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân - An Giang
Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân - An Giang
Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản - An Giang
Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản - An Giang
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản - An Giang
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên - An Giang
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản - An Giang
Nhập quốc tịch Việt Nam - An Giang
Thôi quốc tịch Việt Nam - An Giang
Trở lại quốc tịch Việt Nam - An Giang
Xác nhận có quốc tịch Việt Nam - An Giang
Xác nhận là người gốc Việt Nam - An Giang
Cấp bản sao trích lục hộ tịch có yếu tố nước ngoài - An Giang
Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - An Giang
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - An Giang
Cấp phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) - An Giang
Cấp phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) - An Giang
Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh) - An Giang
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp Tỉnh) - An Giang
Thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp - An Giang
Thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp - An Giang
Thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thủ tục bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý - An Giang
Thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư - An Giang

0
52