Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS882
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Khoa học và công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính
Thời hạn giải quyết: 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu 3 ban hành kèm Thông tư 03/2014/TT-BKHCN); Giấy chứng nhận hoạt động do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho Văn phòng đại diện/Chi nhánh (Mẫu 4 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BKHCN)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:
+ Tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.
+ Xem xét và xử lý hồ sơ.
+ Biên soạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
+ Trình Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ xem xét và phê duyệt hồ sơ.
+ Lưu hồ sơ.
Bước 3: Đại diện hợp pháp của tổ chức nhận kết quả tại Văn phòng Sở khoa học và công nghệ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không thuộc các đối tượng sau đây:
- Tổ chức nghiên cứu và phát triển do Chính phủ thành lập.
- Tổ chức nghiên cứu và phát triển do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.
- Tổ chức nghiên cứu và phát triển do Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định thành lập.
- Tổ chức nghiên cứu và phát triển do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương quyết định thành lập.
Đơn đăng ký hoạt động Tổ chức khoa học và công nghệ/ Đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
Quyết định thành lập đơn vị (bản sao không cần công chứng), trừ trường hợp cá nhân tự thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.
Điều lệ tổ chức/Quy chế hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập.
Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức.
Danh sách nhân lực của Tổ chức khoa học và công nghệ.
Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật của Tổ chức khoa học và công nghệ.
Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, năm …
Đơn đề nghị được làm việc chính thức.
Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm.
Quyết định thành lập đơn vị.
Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị.
Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính; trường hợp bản sao hợp đồng không có chứng thực hợp pháp, tổ chức có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và ký xác nhận vào bản sao.
Biên bản họp của những người sáng lập/các bên góp vốn hợp tác ghi rõ những nội dung sau: tỉ lệ góp vốn; tổng số vốn (bằng tiền và tài sản quy ra đồng Việt Nam), trong đó số vốn góp bằng tiền phải bảo đảm đủ kinh phí hoạt động thường xuyên ít nhất trong 01 năm theo số lượng nhân lực và quy mô hoạt động của tổ chức.
Cam kết góp vốn (bằng tiền và tài sản) của từng cá nhân/các bên góp vốn hợp tác (nếu có).
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với phần vốn đã cam kết góp.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng danh sách nhân lực
Tải về
Bảng kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật
Tải về
Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Tải về
Báo cáo tình hình hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước
Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Tải về
Đơn đề nghị được làm việc chính thức
Tải về
Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm
Tải về
Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 300.000 đồng/01 lần
Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ 2.000.000 đồng/01 lần (nếu có)
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
29