Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS907
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Hội đồng Giải thưởng chất lượng của tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng An Giang - Sở Khoa học và Công nghệ, hoặc qua bưu chính
Thời hạn giải quyết: 90 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản về kết quả đánh giá của Hội đồng sơ tuyển
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp đơn tham dự và hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.
Bước 2: Hội đồng sơ tuyển tỉnh nghe chuyên gia đánh giá báo cáo cho điểm hồ sơ; nếu hồ sơ đạt 600 điểm trở lên Hội đồng Sơ tuyển sẽ chuyển hồ sơ lên Hội đồng Quốc gia và Hội đồng sơ tuyển sẽ có thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá.
Bước 3: Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia xem xét trao giải.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự.
- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện trên đây thì sau 03 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
+ Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện nêu trên thì được tiếp tục tham dự lại Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
- Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự trước ngày 01/5 hàng năm.
- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trước ngày 15/6 hàng năm.
Bản đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia (01 bản).
Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp (08 bản).
Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của Giải thưởng chất lượng Quốc gia (08 bản).
Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan) (08 bản).
Bản sao chụp (photocopy) có mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực: báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hàng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (08 bản).
Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm đối với người lao động hàng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao) (08 bản).
Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất, nếu có (bản sao) (08 bản).
Đĩa CD: Báo cáo tự đánh giá hoạt động doanh của doanh nghiệp (01 đĩa).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký tham dự giải thưởng quốc gia
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 5.000.000 VNĐ/đơn vị tham gia
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS907
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28