Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS912
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Sở hữu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hỗ trợ bằng tiền
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi tổ chức, cá nhân đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong nước, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nước ngoài có nhu cầu xin hỗ trợ chi phí đăng ký. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ xin hỗ trợ.
Bước 2: Người tiếp nhận hướng dẫn thủ tục hỗ trợ chi phí đăng ký nhãn hiệu theo Quy định về trình tự thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế "Một cửa" tại Sở Khoa học và công nghệ.
Bước 3: Trưởng phòng Quản lý sở hữu trí tuệ xem xét sự phù hợp của đối tượng được hỗ trợ với đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ xin hỗ trợ.
+ Nếu phù hợp: Xác nhận vào Đơn xin hỗ trợ và gửi trả lại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
+ Nếu không phù hợp thì hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục hoặc từ chối Đơn xin hỗ trợ nếu không thuộc đối tượng hỗ trợ.
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:
+ Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về việc từ chối nhận Đơn xin hỗ trợ; Hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân đến để hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi xem xét lại. Hoặc chuyển hồ sơ cho bộ phận Tài vụ thuộc Văn phòng Sở hoàn tất thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ.
+ Sau khi đã hoàn tất thủ tục, Văn phòng Sở thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kinh phí hỗ trợ.
Bước 5: Bộ phận Tài vụ thuộc Văn phòng Sở lưu bộ hồ sơ (bản gốc) xin hỗ trợ theo quy định tài chính hiện hành.
Đơn xin hỗ trợ chi phí đăng ký nhãn hiệu;
Bản thanh lý Hợp đồng với Sở Khoa học và Công nghệ nếu là Nhãn hiệu tập thể, Bản Hợp đồng với 01 Công ty Tư vấn về Sở Hữu trí tuệ nếu Nhãn hiệu đăng ký nước ngoài.
Bản sao chụp (photocopy) có mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong nước; Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu nước ngoài.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí đăng ký nhãn hiệu
Tải về

0
28