Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-BS97
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 09 ngày làm việc (thực tế 03 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà nước thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản, ngược lại nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trưởng bổ sung hoặc trả lại
Bước 3: Sở Tài nguyên Môi trường nhận lại hồ sơ tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hồ sơ phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày
Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu)
Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục
Bản đồ khu vực xin cấp lại giấy phép thăm dò, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960)
Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản là Lệ phí xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản là 1.000.000đ/01 giấy phép. Thông tư 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản - An Giang
Số hồ sơ:
T-AGI-BS97
Cơ quan hành chính:
An Giang
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21