Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-009511-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương tỉnh Bình Định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị nộp hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại bộ phận 1 cửa (tiếp nhận và trả kết quả) Sở Công Thương
Bước 2: Tại bộ một cửa cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy định công bố công khai tại cơ quan và trên website Sở
- Trường hợp đầy đủ thủ tục quy định viết biên nhận có hẹn ngày trả kết quả.
- Trường hợp chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ hướng dẫn cho doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.
- Hồ sơ sẽ trả lại doanh nghiệp sau 5 ngày làm việc nếu chưa đủ theo yêu cầu chuyên môn do phòng chuyên môn thẩm định.
Bước 3: Tổ chức đến tại Bộ phận 01 cửa của Sở nhận kết quả thẩm định (có nộp phí thẩm định theo quy định)
Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu Phụ lục 1)
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành lưới điện truyền tải, phân phối kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp và hợp đồng lao động của nhân viên đơn vị theo danh sách trích ngang; bản photo thẻ an toàn điện của nhân viên
Sơ đồ tổ chức của đơn vị, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc
Tài liệu về năng lực phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động
Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động
Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền
Danh mục các trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp dặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt kỹ thuật theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt và quy phạm hiện hành đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị kỹ thuật đồng bộ kèm theo
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp
Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động); bảng tự đánh giá năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép
Bản sao hợp đồng mua điện; bản sao thoả thuận hoặc hợp đồng đấu nối; bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động phân phối
Phương án kinh doanh; bản sao Giấy phép hoạt động điện lực(đối với đơn vị đã được cấp phép hoạt động điện lực)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực 700000 đồng đối với đơn vị được cấp mới - 350000 đồng đối với đơn vị được cấp lại
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-009511-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27