Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-010983-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký trích lục bản đồ hoặc trích đo bản đồ, thời gian các Sở, ngành có văn bản trả lời, Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản chấp thuận)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (tổ chức) có nhu cầu sử dụng đất (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) lập hồ sơ xin thấp thuận địa điểm tại văn phòng 01 cửa Sở Tài nguyên và Môi trường. Địa chỉ 08 Hai Bà Trưng-TP. Quy nhơn
Bước 2: Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (Trường hợp hồ sơ thiếu thì đề nghị bổ sung ) nếu đủ thì viết giấy biên nhận
Bước 3: Tổ chức sử dụng đất đến Văn phòng 01 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường nhận Văn bản thỏa thuận địa điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh (Khi đi mang theo giấy biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ phải lập trích lục bản đồ hoặc bản đồ trích đo thì phải nộp lệ phí trích lục bản đồ hoặc kinh phí lập bản đồ trích đo)
Ghi chú: Lệ phí trích lục bản đồ đối với trường hợp phải trích lục bản đồ. Mức thu theo khối lượng thực hiện do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thu
Đơn xin chấp thuận địa điểm theo mẫu
Văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện ( bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Sơ đồ vị tri khu đất (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Dự án đầu tư sơ bộ đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc chủ trương cho phép đầu tư của cơ quan chủ quản đối với các dự án của các đơn vị hành chính sự nghiệp hay chủ trương cho phép đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với cơ sở tôn giáo tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài ( bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận địa điểm - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-010983-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
34