Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-011821-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức có nhu cầu nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động in tại Phòng Quản Lý Báo chí-Xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông, vào giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu
Bước 2: Phòng Quản Lý Báo chí-Xuất bản kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ)
Bước 3: Cán bộ Phòng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra thực tế tại cơ sở in
Bước 4: Cơ quan, tổ chức đến tại Phòng Quản Lý Báo chí-Xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông nhận giấy phép hoạt động ngành in
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Giám đốc hoặc chủ cơ sở in là công dân Việt Nam; có nghiệp vụ về in và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật
2. Cơ sở in phải có mặt bằng sản xuất, có đủ các loại thiết bị in và gia công sau in sau đây mới được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm:
- Máy in;
- Máy dao (máy xén);
- Máy gấp;
- Máy đóng sách hoặc máy bắt-khâu thép liên hợp (hoặc vào bìa).
3. Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự;
4. Phù hợp với quy hoạch phát triển in xuất bản phẩm.
Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động in
Bản sao văn bằng, chứng chỉ về quản lý in (nếu có)
Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất
Danh mục thiết bị in chính (thiết bị ngành in, chế bản, hoàn thiện sản phẩm)
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp, sự nghiệp có thu) hoặc quyết định thành lập của cơ quan chủ quản (đối với cơ sở in phục vụ nội bộ không kinh doanh)
Bản cam kết thực hiện các điều kiện an ninh, trật tự có xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-011821-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30