Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-012066-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Định.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sở Giao thông vận tải Bình Định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có Giấy di chuyển quản lý hồ sơ lái xe từ tỉnh, thành phố khác đến Bình Định trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký Giấy di chuyển thì đến làm thủ tục nhập quản lý hồ sơ lái xe tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Định – 14 Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn - điện thoại: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần, trừ chủ nhật
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trao giấy nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nhận Giấy xác nhận quản lý hồ sơ lái xe (có nộp lệ phí theo quy định)
Hồ sơ gốc của hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng (bao gồm Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe và Chứng chỉ nghề hoặc Quyết định công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo)
Giấy di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (bản gốc)
Giấy phép lái xe (bản gốc) phù hợp với xác nhận trong Giấy di chuyển
01 tấm ảnh 3x4cm kiểu chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí tiếp nhận và quản lý hồ sơ lái xe cơ giới chuyển vùng 10.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận và quản lý hồ sơ lái xe cơ giới chuyển vùng - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-012066-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
34