Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-016304-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
- Gửi hồ sơ qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hướng dẫn người thành lập Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn
- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại
Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày, Phòng ĐKKD chuyển thông tin về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả cấp mã số doanh nghiệp vào 02 ngày sau đó
Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh
2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định
3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp
4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định
5. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ Lục I-2)
Dự thảo Điều lệ công ty
Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)
Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên (Phụ Lục II-4). Kèm theo danh sách phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty
Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. (kèm theo hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
Tải về
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký kinh doanh 100.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-016304-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30