Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-019487-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ban quản lý Khu kinh tế nộp hồ sơ tại phòng 01 cửa của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định vào các ngày trong tuần. Địa chỉ: 378 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị
Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra và thảo giấy chứng nhận và trình ký giấy lên Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường
Bước 4: Tổ chức đến phòng Tài vụ - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh nộp lệ phí
Bước 5: Tổ chức đến tại phòng 01 cửa của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh. (khi đi mang theo giấy biên nhận hồ sơ)
Quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất (bản chính)
Trích lục hoặc trích đo thửa đất (bản chính)
Các giấy tờ khác liên quan (nếu có) (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 130.000 đồng
Phí Trích đo địa chính: .Hoặc Phí trích lục bản đồ: Mức thu theo từng trường hợp cụ thể (Theo văn bản do đơn vị tự ban hành) Mức thu theo từng trường hợp cụ thể
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao lại đất, thuê đất trong khu kinh tế - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-019487-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20