Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-048764-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở giao thông vận tải Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở giao thông vận tải Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biển hiệu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải khách du lịch đến làm thủ tục tại phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông Vận tải Bình Định, số nhà 14 đường Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại liên hệ: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần (buổi sáng từ 7 giờ 00’ đến 11 giờ 30’, buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’); trừ thứ bảy, chủ nhật, Lễ, Tết
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thì ghi giấy nhận hồ sơ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh bổ sung hồ sơ, kê khai lại
Bước 3: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh đến tại phòng Quản lý vận tải nhận biển hiệu “xe vận chuyển khách du lịch”
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô
Đã được cơ quan thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận bằng văn bản đủ điều kiện vận chuyển khách du lịch
Văn bản đề nghị cấp phù hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải
Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp biển hiệu xe vận chuyển khách du lịch - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-048764-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25