Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-113590-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hướng dẫn người thành lập chi nhánh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng Đăng ký kinh doanh - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn
Công chức phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xem xét hồ sơ
- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả cho tổ chức khoa học và công nghệ. Người đứng đầu chi nhánh phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ (đối với trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức khoa học công nghệ đặt trụ sở chính thì phải nộp bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Quyết định của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập chi nhánh
Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân
Đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-113590-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33