Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BDI-133217-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc trung học phổ thông (BT THPT) nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp theo quy định cho các trường. Các trường trung học phổ thông chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, BT trung học phổ thông ( sau đây gọi tắc là THPT) theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD & ĐT)
Bước 2: Nộp danh sách các thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (kèm theo hồ sơ) tại phòng Kiểm tra & Quản lý chất lượng giáo dục.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, chờ giải quyết.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau.
Bước 3: - Các trường trung học phổ thông nhập danh sách thí sinh dự thi (theo chương trình quản lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT.
- Nộp đĩa có file Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp và danh sách có xác nhận của Hiệu trưởng.
Bước 4: Sở GD-ĐT phân bổ thí sinh vào các Hội đồng coi thi, xếp phòng thi, đánh số báo danh, in Danh sách thí sinh dự thi theo từng Hội đồng coi thi và chuyển giao cho Chủ tịch Hội đồng coi thi tại Sở GD&ĐT
Đối với giáo dục thường xuyên:
- Đơn xin dự thi;
- Học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học có hướng dẫn (bản chính);
- Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực);
- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (bản chứng thực);
- Các giấy tờ liên quan đến điểm ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Điều 34 của Quy chế này. Các giấy tờ này nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng điểm ưu đãi.
Trường THPT: nộp cho Sở GD-ĐT
- Danh sách và các loại giấy tờ của thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.
- Đĩa có chứa file Danh sách thí sinh đăng ký dự thi của trường THPT.
- Danh sách thí sinh đăng ký dự thi của trường THPT.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên - Bình Định
Số hồ sơ:
T-BDI-133217-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Định
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26